HoSt Home-Start ČR

Slovenská 1566/6 101 00 Praha 10 - Vinohrady 101 00 Praha, Czech Republic, Phone: +420 272 656 031
× CLOSE
×
Můj HOST

Your email has been sent

Are you sure you want to remove?

Nákupní košík

Total
0,00

Nákupní košík

Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Ulice a číslo domu
Město
Země
PSČ
Zadat poznámku pro prodejce
Total
0,00
Zpět
Pozvánka na Konferenci u příležitosti výročí 100 let od narození prof. Matějčka

Pozvánka na Konferenci u příležitosti výročí 100 let od narození prof. Matějčka

Zveme Vás na konferenci a setkání s předními odborníky v oblasti dětské psychologie a práce s ohroženými dětmi, které se koná u příležitosti významného jubilea 100. výročí narození prof. Zdeňka Matějčka. Akce se koná 23. 9. 2022 od 9:00 do 21:00.

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci a setkání s předními odborníky v oblasti dětské psychologie a práce s ohroženými dětmi, které se koná u příležitosti významného jubilea 100. výročí narození prof. Zdeňka Matějčka. Setkání se bude konat v Praze dne 23. 9. 2022 od 9:00 do 21:00 v Brožíkově sále na Staroměstské radnici, který nám byl laskavě pro tyto účely zapůjčen. 

Na setkání Vás zve naše organizace, která navazuje na některé z myšlenek prof. Zdeňka Matějčka v praxi a pokračuje také v rodinné linii. Ústředním motivem jeho odkazu v naší organizaci je mimo jiné práce formou hry přímo domovech rodin, kterou podporujeme rozvoj základních potřeb a vztahů mezi dítětem a rodičem v jejich přirozeném prostředí.

Připomínka odkazu pana Matějčka

Prof. Zdeněk Matějček byl uznávaným dětským psychologem, který se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí psychického strádání neboli deprivace. Byl jedním z reformátorů péče o děti, který zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Zabýval se výzkumem dětí se specifickými poruchami učení i chování a studiem dětí vyrůstajících v nepříznivých podmínkách. Po více než 30 let sledoval vývoj dětí pocházejících z rizikových podmínek (nechtěné děti, děti z dětských domovů a vesniček SOS, děti svobodných matek aj.). Prof. Zdeněk Matějček (spolu se svými kolegy) zanechal odkaz v podobě důrazu na podporu a pomoc dětem, aby mohly vyrůstat v láskyplném prostředí rodiny vlastní či rodiny náhradní. Myslel nejen na děti ohrožené a na děti s hendikepem či v dnešní době spíše se specifickými potřebami, ale jeho práce má velký význam pro výchovu dětí obecně. 

"Nejvíce vychováváme, když nevychováváme. "


Odkaz prof. Zdeňka Matějčka je stále neopomenutelný i v dnešní době, kdy se věda, výzkum, ale i vlastní práce s dětmi od dob jeho působení v oboru posunuly velkými kroky kupředu. Přesto stále zůstávají oblasti, které si zaslouží pozornost veřejnosti a státní politiky. Účelem setkání tedy nebude jen vzpomínání na prof. Matějčka a jeho odkaz, ale výstupem bude i upozornění na stále neřešené oblasti péče o ohrožené děti. 

Program konference

Setkání bude probíhat ve třech částech, odborné, vzpomínkové a neformální. Můžete se zúčastnit celého programu nebo jeho části. 

Odborná část (9:00 - 14:30)

Odborná část formou konference s diskuzí bude zaměřená na posun a vývoj v dětské psychologii, psychoterapii a v práci s dětmi obecně od dob působení prof. Zdeňka Matějčka a jeho kolegů.

Vzpomínková část (17:00 - 19:00)

Vzpomínková část bude zaměřena na odkaz prof. Zdeňka Matějčka a jeho kolegů: co vytvořili, čím přispěli a jak pokračujeme dál. Budeme vzpomínat spolu s jeho přáteli, kolegy, žáky a členy rodiny. 

Neformální část (19:00 - 21:00)

Na setkání naváže pozvání k neformálnímu sdílení zkušeností a vzpomínání + výstavu fotografií Zdeňka Matějčka a jeho ocenění, artefaktů z jeho života, nebo které používal ke své práci.
 

Řečníci jednotlivých částí

Konferenční část

Moderátor: Jan Dolínek, výkonný ředitel EDUin, o.p.s.

Úvodní slovo: Alžběta Candia Muňoz, ředitelka HOST Home-Start ČR.

Vystoupí:

Mgr. Alena Vávrová, dětská psycholožka a psychoterapeutka
PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog a přednášející na katedře psychologie FFUK
PhDr. Galina Jarolímková, dětská psycholožka a ředitelka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4
MUDr. Petr Pöthe, dětský psychoanalytický psychoterapeut a psychiatr
Bc. Petra Wünchová, psychoterapeutka a ředitelka Centra Locika
Mgr. Klára Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva a ředitelka ČOSIV
Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka Nadace J&T
Mgr. Alžběta Candia Muňoz, psychoterapeutka a ředitelka HOST Home-Start ČR
Panelová diskuze stavu péče o děti v ČR

Vzpomínková část a neformální posezení

Vystoupí:

Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. – psycholožka, přednášející na katedře psychologie FFUK a členka rady Nadace Zdeňka Matějčka
PhDr. Jaroslav Šturma – dětský psycholog, blízký kolega a přítel Zdeňka Matějčka
PhDr. Miloslav Kotek – psycholog, blízký kolega a přítel Zdeňka Matějčka                          Mgr. Marek Roháček - zakladatel a předseda organizace Návrat                                      Mgr. Kateřina Dunovská - psychoterapeutka a ředitelka programů pro ohrožené rodiny SOS dětské vesničky
Rodina Zdeňka Matějčka (vnučka Alžběta Candia Muňoz, dcera Jana Severová, syn Zdeněk Matějček ml.)

Srdečně zveme i na večerní posezení s pohoštěním pro všechny registrované hosty.
Celá akce se koná s laskavou podporou Nadace J&T a Iniciativy 8000důvodů, díky nimž mají účastníci akci zdarma.

Přihlášení na akci

Můžete se přihlásit na celou akci nebo na její část. Prosím, využijte k tomu google formulář dostupný na zde

Pokud byste měli nějaké dotazy, obraťte se na naši kolegyni Veroniku Vlčkovou (mobil: 771 252 527, e-mail: produkce@hostcz.org).