HoSt Home-Start ČR

Adresa: Švabinského 1749/19
  702 00 Ostrava
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: info-ostrava@hostcz.org

Koordinátorka pobočky

Mgr. Lenka Rodková

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 602 686 585
E-mail: rodkova@hostcz.org

Pracovníci

Petra Vonášková

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků

Mobil: +420 608 001 911
E-mail: vonaskova@hostcz.org

Mgr. Magda Žabenská

Sociální pracovník v SPOD
Terapeutka (Rogersovská psychoterapie)
Terapie individuální, dětská
Koodinátorka dobrovolníků

Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org