Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Azylový dům pro matky s dětmi, Oblastní charita HK
Velká č.7/50
503 41 Hradec Králové
Intervenční centrum, Oblastní charita HK
Kotěrova 847
500 03 Hradec Králové
Poradna pro lidi v tísni, Oblastní charita HK
Kotěrova 847
500 03 Hradec Králové
Středisko rané péče Sluníčko, Oblastní charita HK
Ulrichovo náměstí 733
500 02 Hradec Králové
Aufori, o.p.s.
Ak. Heyrovského 1178/6
500 03 Hradec Králové
PROSTOR PRO, z.ú.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
Salinger, z.s.
Gočárova Třída 760
500 02 Hradec Králové 2
Nomia, z.ú.
tř. E. Beneše 575
500 12 Hradec Králové