KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

jordan whitt KQCXf zvdaU unsplash
Kopie souboru Kopie souboru signal 2022 09 22 203742 003
66781561 l
1600 menu 03 Hledate Pomoc 02 Terenni prace v rezimu SPOD
Ostrava

Psychoterapie

  • Nabízíme individuální psychoterapii dospělým (rodičům) a individuální psychoterapii dětem.
  • Psychoterapii nabízíme v Ostravě.
  • Dětská psychoterapie je bezplatná. Individuální psychoterapie dospělých je zpoplatněna.

Individuální psychoterapie pro děti:

Dětská terapie je dynamický proces mezi dítětem a terapeutem, ve kterém dítě prozkoumává svým vlastním tempem a svým vlastním přístupem ty minulé a současné události, které vědomě i nevědomě ovlivňují jeho život. Hlavním nástrojem je dialogický terapeutický vztah. Terapeut pomocí hry, pro dítě nejpřirozenější činnosti, podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní zdroje. Dítě si odžívá a zpracovává svá minulá či aktuální traumata.

Vnitřní zdroje samotného dítěte, aktivované vztahem s terapeutem, přinášejí růst a změny. Významným prvkem v terapii je využití herních a projektivních techniky, které terapeut využívá vzhledem k věku dítěte a jeho kognitivnímu a emocionálnímu vývoji, možnostem a schopnostem. Smysl hry a projektivních technik je vyrovnat se s nepříjemným zážitkem, odreagovat napětí, které vzniklo v minulosti či je aktuálně přítomné.

Služba pro děti bez omezení věku.

Individuální psychoterapie pro dospělé:

Rodičům chybí nebo je pro ně obtížný společensky přijatelný způsob komunikace a často se dostávají do konfliktů s okolím (rodina, rodina, sousedé, instituce apod.); nenaučili se dostatečně prosazovat své přání nebo vůli, podceňují se a trpí nízkým sebehodnocením, nechávají se snadno ovlivnit okolím a jejich vlastní rozhodování je oslabeno, cítí obrovskou vnitřní nepohodu, které nerozumí, ale kvůli které se nemohou soustředit na “život” a péči o své děti. Máme zkušenost, že pokud je rodič schopen náhledu na svou situaci a objektivního zhodnocení situace, je schopen vřelejšího přijetí sebe sama a svého dítěte. Zpevní se vztah mezi rodičem a dítětem. Emoce jsou více srozumitelné.

Psychoterapie je určená rodičům, kteří potřebují pomoc s pochopením a zpracováním tíživých nebo nutkavých pocitů. Příčiny některých obtíží vycházejí z nezpracovaných minulých zážitků či traumat, které ovlivňují jejich postoj k okolnímu světu, k sobě samým, ale především k blízkým osobám (rodičům, dětem).

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků