KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

kelly sikkema Z4GKcFAGck4 unsplash
edi libedinsky 1bhp9zBPHVE unsplash
Praha

Asistované kontakty

Asistovaný kontakt je setkání rodiče s dítětem pod odbornou supervizí profesionálních pracovníků. Rodič, prarodič či jiný příbuzný se z nějakého důvodu nemůže vidět se svým dítětem o samotě.

Pracovníci organizace během asistovaných kontaktů rodiče podporují a provázejí v komunikaci s dítětem, sledují, zda má rodič dostatečné kompetence, eventuálně usměrňují situaci v nutných případech.

Asistované kontakty probíhají vždy za přítomnosti min. dvou pracovníků. Pracovníci mají odborné vzdělání dle příslušného zákona a dostatečnou praxi.

  • Poskytujeme omezený počet kontaktů (5 setkání).
  • Služba je pro rodiny s dětmi bez omezení věku.
  • Asistované setkání jsou pro obě strany bezplatná.
  • Asistované kontakty realizujeme pouze v Praze
  • Platí zákaz pořizování audiovizuálního záznamu pro obě strany
  • Nabízíme asistovaný kontakt výhradně v mateřském jazyce
Průběh

Asistovaných kontaktů

Nejprve probíhá setkání s oběma stranami – osobami, které dítě přivádějí a osobami, které se budou s dítětem setkávat (setkání probíhá s každou stranou zvlášť). Na úvodní schůzce vysvětlíme pravidla, stanoví se jasná zakázka a postup spolupráce. Před zahájením asistovaných kontaktů se pracovník seznamuje i s dítětem, aby vědělo, co se bude dít a s kým se bude setkávat, aby pro ně osoba pracovníka nebyla cizí. Dítěti ukážeme prostory herny, kde se bude setkávat s druhou stranou, ukážeme prostory, kde na něho bude čekat osoba, která ho přivádí, tak aby se cítilo co nejvíce bezpečně.

První setkání se pečlivě plánuje a postupuje se po jednotlivých krocích s ohledem na dítě, tak aby pro ně nebylo setkání zátěží a mělo neustále pocit bezpečí.

Po těchto úvodních setkáních poskytujeme 5 asistovaných setkání, potom vyhodnocujeme, zda se situace nějakým způsobem vyvíjí. V specifických a pro dítě vhodných situacích nabízíme další setkání (po dohodě s příslušnými autoritami, dítětem a oběma stranami).

Rodičům po ukončení asistovaných kontaktů, pokud je to vhodné, navrhujeme rodinou terapii pro osvojení si dovedností bezkonfliktního domlouvání předávání dítěte, dětskou terapii nebo doporučujeme další vhodný typ služby.

Specializovaný vyškolený pracovní mluví se všemi dětmi, které v HOSTu absolvují asistovaný kontakt. Musíme mít představu, jakým způsobem dítě o kontaktu přemýšlí, z čeho má strach, a jak je na něj připraveno. Na samotném asistovaném kontaktu je tento pracovník přítomen. Dítě má tak na setkání s rodičem osobu, kterou již zná (a ke které má důvěru). V některých případech přechází tato příprava v dlouhodobou dětskou terapii. Někdy volí rodiče tuto cestu předem, než vůbec k asistovanému kontaktu dojde.

S oběma stranami podepisujeme souhlas s poskytnutím asistovaných kontaktů za podmínek organizace.

V rámci asistovaných kontaktů významně spolupracujeme s OSPODy, soudy a policií.

Zprávu vydáváme pouze na vyžádání příslušných autorit (soudu, OSPOD, policie apod.). Vypracováváme souhrnnou zprávu ze všech asistovaných kontaktů (pokud si příslušné autority v rámci svého řízení nevyžádají zprávu dříve). Rodiče si mohou vyžádat zprávu pouze písemně (emailem) až po doručení autoritám (Na vyžádání advokátů zprávu nevydáváme).

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků