KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

1600 menu 03 Hledate pomoc 04 Terapeuticko edukativni program
1600 menu 03 Hledate Pomoc 05 Psychoterapie
66781561 l
1600 menu 03 Hledate Pomoc 02 Terenni prace v rezimu SPOD
Brno

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Cílem SAS je:

 • stabilizace a podpora rodiny
 • zajištění základních potřeb rodiny a jejich rozvoj tak, aby rodina byla schopna fungovat samostatně

Podpora rodiny je zaměřena především na tyto oblasti:

 • péče o rodinu a její prostředí (zdraví, volný čas, hra, domácnost, plánování dne, ad.)
 • vztahy v rodině (komunikace s dětmi a partnerem, podpora zvládání obtížných situací při výchově a partnerském soužití)
 • bydlení (podpora při hledání bydlení, řešení krizí spojených se ztrátou bydlení, ad.)
 • finance (dluhy, hospodaření, nákupy, ad.)
 • komunikace s úřady, lékaři, školskými zařízeními, ad.

Klientům pomáháme zvládat jejich životní situace tak, aby (lépe):

 • individuální přístup (pozornost ke každému člověku a jeho příběhu)
 • dobrovolnost (naší službu využívat můžete, ale nemusíte)
 • respekt (vzájemné uznání a pochopení, důvěrný vztah)
 • otevřenost (pravdivost a upřímnost)
 • rozumnost (podpora zdravého úsudku)
 • diskrétnost (informace o Vás nejsou poskytovány bez Vašeho vědomí)

Provozní doba SAS:

Pondělí12:00 – 17:00po předchozí domluvě
Úterý8:00 – 12:00po předchozí domluvě
Středa12:00 – 17:00po předchozí domluvě
Čtvrtek9:00 – 12:00po předchozí domluvě
Pátek9:00 – 12:00po předchozí domluvě
 • Služba je poskytována v terénu (v domácnostech, na úřadech, ad.)
 • Denní kapacita služby jsou 2 klienti (2 rodiny).
 • Kapacitu posuzujeme podle intenzity práce s rodinou, náročnosti případu, intenzity spolupráce s doporučujícími organizacemi, včetně OSPOD, účasti na případových konferencích a konzultacích nebo supervizích s metodikem.

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků