KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

Pobocka Praha
praha
Praha pobočka
dobrovolnictví / terénní práce v režimu SPOD / terapeuticko - edukativní program / asistované kontakty / Rodina hrou

Adresa:
V.P. Čkalova 784 / 22, Praha 6, 160 00
Mobil: +420 725 721 968
E-mail: info-praha@hostcz.org

Bc. Lenka Horová

Koordinátorka pobočky
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 725 721 968
E-mail: horova@hostcz.org

Mgr. Kateřina Vápenková

Koordinátoka a lektorka TEP “Školička hrou”
Mobil: +420 776 800 556
E-mail: vapenkova@hostcz.org

Bc. Lucie Janáková

Koordinátorka dobrovolníků
Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka asistovaných kontaktů
Mobil: +420 725 368 144
E-mail: janakova@hostcz.org

Bc. Hana Erbenová

Koordinátorka dobrovolníků
Terénní sociální pracovnice SPOD
Mobil+420 773 763 184
E-mail: erbenova@hostcz.org

Renata Krábková Mielniková

Lektorka TEP “Školička hrou”
Mobil+420 733 657 575
E-mail: mielnikova@hostcz.org

Mgr. Martina Zahradníková

Odborný pracovník služeb pro rodiny
Mobil: +420 739 400 204
E-mail: zahradnikova@hostcz.org

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků