KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

1600 menu 03 Hledate Pomoc 01 Dobrovolnicka prace s rodinou
erika fletcher YfNWGrQI3a4 unsplash
jordan whitt KQCXf zvdaU unsplash
2500 Stan se dobrovolnikem a daruj svuj cas CUT01
Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové

Terénní práce v režimu SPOD

Terénní sociální práce v režimu SPOD je realizována 95% v terénu. V rámci této práce pracujeme s nemotivovanými rodinami (kde hrozí vážné ohrožení dítěte), které potřebují direktivní vedení. S rodinou pracují profesionální sociální pracovníci, kteří pracují v rozsahu stanoveném zákonem o SPOD (dle pověření v rozsahu § 48, konkrétně §11 a,b a §31 a §32).

Spolupráce s rodinou je dlouhodobá a individuální. V rámci terénní práce pracují profesionální soc. pracovníci, kteří poskytují podpory se zaměřením na interakci matka dítě. Tím se snažíme předejít závažnějším situacím, které by mohly v rodině, pokud svou funkci nezvládá, nastat.

Nejčastěji řešíme problémy ve vztazích rodičů k dětem, které pramení z absence zkušenosti s kvalitním rodinným modelem. Dále pomáháme s návratem zpět do běžného života po absolvování psychiatrické, terapeutické nebo odvykací léčby apod. Rodiče se ne vždy mohou svobodně rozhodnout, na čem by chtěli spolupracovat, je jim často nařízeno, co se má konat ve prospěch dítěte, aby se ohrožení zmírnilo, nebo naopak vůbec nenastalo.

Náplní práce je edukace klienta k lepší péči o dítě, tak aby dítě mohlo zůstat v rodině. Omezení nebo zamezení působení škodlivých vlivů na děti ze strany rodičů. Snaha o to, aby rodič rozuměl situaci a co se může stát, pokud svou péči o děti nezlepší. Používáme k tomu klasické metody terénní sociální práce, poradenství, ale i řízený edukativně-terapeutický rozhovor. Pro práci využíváme didaktické pomůcky: obrázkové karty, speciální sadu herních pomůcek (v rámci metody “Rodina hrou”).

V rámci sociální práce pracujeme direktivním způsobem. Klienti mají spolupráci často nařízenou, musí konat ve prospěch dítěte a pracovat na věcech, které by si sami pravděpodobně svobodně nevybrali. Motivace se ale v průběhu práce proměňuje, proto můžeme využít dobrovolnické práce a terapií. Délka práce s klientem se liší podle typu problému, který rodina řeší a dle motivace k řešení.

Služba primárně pro rodiny s dětmi do 8 let.

Poskytujeme v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové.

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků