KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

O organizaci

HOST Home Start ČR

„Každé dítě by mělo zažít štěstí, lásku a radost ve své rodině. Vstupujeme do rodin, které hledají cestu, jak toho dosáhnout. Prostřednictvím dobrovolnické a profesionální práce podporujeme zdravé vztahy a vznik bezpečného prostředí v rodině.“ 

Kopie souboru foto 1
JSME TU PRO VÁS

Jaké dětství připravíme našim dětem, takový bude svět.

Historie

Vize a hodnoty

Kdo tvoří HOST

Organizace vznikla v roce 2003 a od počátku ji provázelo nadšení a láska pro práci s dětmi a jejich rodinami. Inspirací nám byl a zůstává prof. Zdeněk Matějček, uznávaný dětský psycholog, který od počátku podporoval zejména naši myšlenku pomoci rodičům, kteří sami nezažili funkční a láskyplné prostředí. Nejsou proto připraveni rozvíjet základní citové potřeby svých vlastních dětí.

První služby byly poskytovány ve skromných podmínkách v propůjčeném prostoru psycholožky PhDr. Pavly Kuncové v Praze na Hájích. Za 18 let existence jsme své působení rozšířili z Prahy do regionů: Brno (2007), Liberec (2007-2017), Hradec Králové (2013) a Ostrava (2015).

Věříme, že jaké dětství připravíme našim dětem, takový bude svět.

Hrdě sdílíme principy a know-how s mateřskou organizací Home-Start Worldwide. Patříme mezi národní projekty realizované ve 22 zemích na 5 kontinentech. Významným pilířem našich služeb je dobrovolnictví založené na předávání dovedností více zkušeným na méně zkušeného rodiče. 

Systematicky vyhodnocujeme dopad našich služeb a přizpůsobujeme je zjištěným výsledkům. Vytváříme nové efektivní přístupy k práci cílené na pomoc dětem a rodinám v komplikovaných životních situacích a labilním psychickém stavu. Našimi autorskými metodami jsou např. terapeuticko-edukativní program, metoda Rodina hrou a do značné míry i asistované kontakty.

Jsme respektovaným odborníkem v oblasti práce se specifickým klientem v sociálně právní ochraně dětí (nemotivovaným, manipulativním, agresivním). Poskytujeme tedy služby, které jsou pevně zakotveny v systému péče o děti a rodiny v ČR (terénní sociální práce v režimu SPOD, sociálně aktivizační služba a psychoterapii). Vzhledem ke komplexnosti našich služeb je pro nás klíčová podpora našich zaměstnankyň i dobrovolnic. Velkou roli hraje týmová spolupráce, ale zároveň se soustředíme na podporu individuálních dovedností každé z nich.

Podporujeme rozšíření našich autorských metod k odborné veřejnosti, účastníme se společenských debat týkajících se profesionální péče o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a pořádáme veřejné akce. Společně s organizací CEKAS jsme založili Centrum profesionální práce s rodinou.

HOST čítá v průměru 20 zaměstnanců a 60 dobrovolnic. Zakladatelkou a ředitelkou organizace je Alžběta Candia Muňoz. Nejvyšším orgánem je správní rada s 5 letým funkčním obdobím.

  • Mgr. Lenka Philippová, předsedkyně
  • Petra Zelenková, Dis.
  • Mgr. Veronika Korčáková
  • Bc. Ilona Dohnalová
  • Mgr. Vlasta Spilková
  • Mgr. Klára Brázdová

Ředitelkou a statutárním zástupcem ústavu je:

Organizace byla založena ve spolkovém rejstříku vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/52 462/03-R v roce 2003. V roce 2016 byla transformována na zapsaný ústav a je vedena v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze, oddíl U 428.

Mapa organizace

Jak to u nás vypadá?

Organizacni struktura HoSt 2023 page 0001 scaled
Poznejte nás

Náš tým je plný dobrých duší

IMG 0857

Alžběta Candia Muňoz

ŘEDITELKA ORGANIZACE
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.14.45

Martina Zahradníková

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.23.01

Martina Ekrtová

FINANČNÍ MANAŽERKA
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.19.25

Kateřina Vápenková

Praha: KOORDINÁTORKA ASISTOVANÝCH KONTAKTŮ A „ŠKOLIČKY HROU“
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.26.38

Lucie Janáková

Praha: TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.54.28

Hana Erbenová

Praha: TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.44.00

Lenka Horová

Praha: TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.48.20

Marie Kořínková

ADMINISTRATIVNÍ A PROJEKTOVÁ ASISTENTKA
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.54.28

Karolína Sládek

PRODUKČNÍ A FUNDRAISERKA
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 14.26.09

Judita Mazánková

Praha: LEKTORKA TERAPEUTICKO EDUKATIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLIČKA HROU
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 13.54.45

Renáta Krábková Mielniková

Praha: LEKTORKA TERAPEUTICKO EDUKATIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLIČKA HROU
Snimek obrazovky 2023 03 06 v 22.16.03

Lenka Ráčková

Brno: TERÉNNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 14.44.37

Tereza Schardová

Brno: TERÉNNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 15.09.46

Magda Žabenská

Ostrava: TERAPEUTKA A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 15.14.16

Veronika Telčerová

Ostrava: TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 15.18.11

Romana Hirková

Hradec Králové: TERÉNNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Snimek obrazovky 2023 02 28 v 15.24.07

Kristýna Bauerová

Hradec Králové: TERÉNNÍ PRACOVNICE SPOD A KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Výroční zprávy

Zde naleznete všechny naše výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti HOSTu od roku 2013 do současnosti naleznete pod jednotlivými odkazy ke stažení. V některých letech je zpráva auditora zvláštní přílohou, v ostatních případech byla součástí samotné zprávy.

Klikněte níže na konkrétní výroční zprávu a stáhněte si text v .pdf souboru:

Snimek obrazovky 2023 06 29 v 17.23.15
2022
VZ 2017
2017
VZ 2021
2021
VZ 2016
2016
VZ 2020
2020
VZ 2015
2015
VZ 2019
2019
VZ 2014
2014
VZ 2018
2018
VZ 2013
2013
Snimek obrazovky 2023 06 29 v 17.23.15
2022
VZ 2020
2020
VZ 2018
2018
VZ 2021
2021
VZ 2019
2019
VZ 2017
2017
VZ 2016
2016
VZ 2014
2014
VZ 2015
2015
VZ 2013
2013