HoSt Home-Start ČR

Slovenská 1566/6 101 00 Praha 10 - Vinohrady 101 00 Praha, Czech Republic, Phone: +420 272 656 031
× CLOSE
×
Můj HOST

Your email has been sent

Are you sure you want to remove?

Nákupní košík

Total
0,00

Nákupní košík

Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Ulice a číslo domu
Město
Země
PSČ
Zadat poznámku pro prodejce
Total
0,00
Zpět
default

TEP „Školička hrou“

TEP „Školička hrou“ (TEP - terapeuticko-edukativní program s prvky Montessori pedagogiky) je program pro rodiče s malými dětmi, kteří jsou nejistí ve výchově svých dětí a potřebují láskyplné vedení v bezpečném prostředí. Setkáváme se s tím, že rodičům chybí pozitivní vzory ve výchově dítěte. V dospělosti mají malou možnost si tyto chybějící zkušenosti doplnit. Vytvořili jsme proto bezpečné prostředí, kde si v rámci terapeuticko-edukativního programu mohou nenásilnou a zábavnou formou, tyto zkušenosti a kompetence vyzkoušet, zažít a fakticky doplnit.

V celé práci je velmi významný důraz na dítě a jeho, nejen vývojové, potřeby. Využíváme základní prvky montessori pedagogiky, které v práci s rodinou využíváme, jsou: klid, řád, ticho, pořádek. Hlavním předpokladem naší práce je, že práce s dítětem je možná pouze pod podmínkou paralelní práce s jeho rodiči.

Program terapeuticky působí i na přítomné rodiče. Pokoušíme se o podporu silných stránek jednotlivých rodičů, pomáháme jim konstruktivně pracovat na tom, co se nedaří. Společné sdílení svých těžkostí pomáhá rodičům s pocity viny a bezmoci, vzájemně sdílené zkušenosti pomáhají konstruktivně řešit problémy. Program poskytuje příležitost navazování vztahů a přátelství. Atmosféra klidu, řádu a pořádku pomáhá i dospělým uvolnit se a naladit se na své dítě. Příležitost hrát si je často pro dospělé účastníky příležitostí objevit anebo navázat na dítě „v sobě“ a tím pomoci budovat porozumění a vztah ke svým potomkům.

Děti, které do školičky docházejí, jsou bez předešlé zkušenosti s kolektivním zařízením. Děti do věku 3 let nejsou ještě zralé zvládnout kolektiv, proto používáme metodu Montessori, která pomáhá dětem se naučit samostatně pracovat, soustředit se na vlastní činnost, počkat a nerušit ostatní děti v jejich samostatné činnosti. Zároveň se snažíme stále prodlužovat společné aktivity jako cvičeni, výtvarné činnosti, čas společné svačiny. Hlavním úkolem je naučit děti vydržet u jedné činnosti, počkat, neřešit konflikty silově, zvládat svoje afekty, ovládat své potřeby a respektovat druhé.

Služba pro rodiny s dětmi od 2 do 6 let.