KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

Provázíme
děti a rodiče
na jejich cestě
k radosti,
lásce a štěstí

Buďte s námi...

  200

  Let provázíme děti a rodiče na jejich cestách

  5000

  dětí má šanci dostat naši podporu každý rok

  35000

  hodin pomáhá každý rok až 60 dobrovolnic

  HOST Home Start ČR

  Nabízíme unikátní kombinaci služeb pro rodiny s dětmi do 6 let věku, které se ocitly v náročné životní situaci.

  „Každé dítě by mělo zažít štěstí, lásku a radost ve své rodině. Vstupujeme do rodin, které hledají cestu, jak toho dosáhnout. Prostřednictvím dobrovolnické a profesionální práce podporujeme zdravé vztahy a vznik bezpečného prostředí v rodině.“

  Nabídka služeb

  Pro odborníky

  Podpořili nás
  Něco málo o nás

  Klademe důraz na individuální přístup, lidskost, profesionalitu a kreativitu.

  Historie

  Vize a hodnoty

  Kdo tvoří HOST

  Organizace vznikla v roce 2003 a od počátku ji provázelo nadšení a láska pro práci s dětmi a jejich rodinami. Inspirací nám byl a zůstává prof. Zdeněk Matějček, uznávaný dětský psycholog, který od počátku podporoval zejména naši myšlenku pomoci rodičům, kteří sami nezažili funkční a láskyplné prostředí. Nejsou proto připraveni rozvíjet základní citové potřeby svých vlastních dětí.

  První služby byly poskytovány ve skromných podmínkách v propůjčeném prostoru psycholožky PhDr. Pavly Kuncové v Praze na Hájích. Za 18 let existence jsme své působení rozšířili z Prahy do regionů: Brno (2007), Liberec (2007-2017), Hradec Králové (2013) a Ostrava (2015).

  Věříme, že jaké dětství připravíme našim dětem, takový bude svět.

  Hrdě sdílíme principy a know-how s mateřskou organizací Home-Start Worldwide. Patříme mezi národní projekty realizované ve 22 zemích na 5 kontinentech. Významným pilířem našich služeb je dobrovolnictví založené na předávání dovedností více zkušeným na méně zkušeného rodiče. 

  Systematicky vyhodnocujeme dopad našich služeb a přizpůsobujeme je zjištěným výsledkům. Vytváříme nové efektivní přístupy k práci cílené na pomoc dětem a rodinám v komplikovaných životních situacích a labilním psychickém stavu. Našimi autorskými metodami jsou např. terapeuticko-edukativní program, metoda Rodina hrou a do značné míry i asistované kontakty.

  Jsme respektovaným odborníkem v oblasti práce se specifickým klientem v sociálně právní ochraně dětí (nemotivovaným, manipulativním, agresivním). Poskytujeme tedy služby, které jsou pevně zakotveny v systému péče o děti a rodiny v ČR (terénní sociální práce v režimu SPOD, sociálně aktivizační služba a psychoterapii). Vzhledem ke komplexnosti našich služeb je pro nás klíčová podpora našich zaměstnankyň i dobrovolnic. Velkou roli hraje týmová spolupráce, ale zároveň se soustředíme na podporu individuálních dovedností každé z nich.

  Podporujeme rozšíření našich autorských metod k odborné veřejnosti, účastníme se společenských debat týkajících se profesionální péče o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a pořádáme veřejné akce. Společně s organizací CEKAS jsme založili Centrum profesionální práce s rodinou.

  HOST čítá v průměru 20 zaměstnanců a 60 dobrovolnic. Zakladatelkou a ředitelkou organizace je Alžběta Candia Muňoz. Nejvyšším orgánem je správní rada s 5 letým funkčním obdobím.

  • Mgr. Lenka Philippová, předsedkyně
  • Petra Zelenková, Dis.
  • Mgr. Veronika Korčáková
  • Bc. Ilona Dohnalová
  • Mgr. Vlasta Spilková
  • Mgr. Klára Brázdová

  Ředitelkou a statutárním zástupcem ústavu je:

  Organizace byla založena ve spolkovém rejstříku vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/52 462/03-R v roce 2003. V roce 2016 byla transformována na zapsaný ústav a je vedena v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze, oddíl U 428.

  HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

  • Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
  • Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků