KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

Pobocka Ostrava
OSTRAVA 800
Ostrava pobočka
dobrovolnictví / terénní práce v režimu SPOD / terapeuticko - edukativní program / psychoterapie a dětská terapie

Adresa:
Švabinského 1749/19
702 00 Ostrava
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: info-ostrava@hostcz.org

Mgr. Magda Žabenská

Koordinátorka pobočky
Terapeutka
Koodinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org

Mgr. Veronika Telčerová

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 602 686 585
E-mail: telcerova@hostcz.org

DOBRÝ SKUTEK KDYKOLI, TŘEBA TEĎ!

Podpořte jeden z těchto projektů:

• Rodinné poradenství a podporu
• Komunitní zapojení
• Terapeutické poradenství

#homestartcr