KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

MÉDIA

Pozvánka na Konferenci u příležitosti výročí 100 let od narození prof. Matějčka

Zveme Vás na konferenci a setkání s předními odborníky v oblasti dětské psychologie a práce s ohroženými dětmi, které se koná u příležitosti významného jubilea 100. výročí narození prof. Zdeňka Matějčka. Akce se koná 23. 9. 2022 od 9:00 do 21:00.
Pan Matejcek zve na konferenci

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci a setkání s předními odborníky v oblasti dětské psychologie a práce s ohroženými dětmi, které se koná u příležitosti významného jubilea 100. výročí narození prof. Zdeňka Matějčka. Setkání se bude konat v Praze dne 23. 9. 2022 od 9:00 do 21:00 v Brožíkově sále na Staroměstské radnici, který nám byl laskavě pro tyto účely zapůjčen. 

Na setkání Vás zve naše organizace, která navazuje na některé z myšlenek prof. Zdeňka Matějčka v praxi a pokračuje také v rodinné linii. Ústředním motivem jeho odkazu v naší organizaci je mimo jiné práce formou hry přímo domovech rodin, kterou podporujeme rozvoj základních potřeb a vztahů mezi dítětem a rodičem v jejich přirozeném prostředí.

Připomínka odkazu pana Matějčka

Prof. Zdeněk Matějček byl uznávaným dětským psychologem, který se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí psychického strádání neboli deprivace. Byl jedním z reformátorů péče o děti, který zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Zabýval se výzkumem dětí se specifickými poruchami učení i chování a studiem dětí vyrůstajících v nepříznivých podmínkách. Po více než 30 let sledoval vývoj dětí pocházejících z rizikových podmínek (nechtěné děti, děti z dětských domovů a vesniček SOS, děti svobodných matek aj.). Prof. Zdeněk Matějček (spolu se svými kolegy) zanechal odkaz v podobě důrazu na podporu a pomoc dětem, aby mohly vyrůstat v láskyplném prostředí rodiny vlastní či rodiny náhradní. Myslel nejen na děti ohrožené a na děti s hendikepem či v dnešní době spíše se specifickými potřebami, ale jeho práce má velký význam pro výchovu dětí obecně. 

Odkaz prof. Zdeňka Matějčka je stále neopomenutelný i v dnešní době, kdy se věda, výzkum, ale i vlastní práce s dětmi od dob jeho působení v oboru posunuly velkými kroky kupředu. Přesto stále zůstávají oblasti, které si zaslouží pozornost veřejnosti a státní politiky. Účelem setkání tedy nebude jen vzpomínání na prof. Matějčka a jeho odkaz, ale výstupem bude i upozornění na stále neřešené oblasti péče o ohrožené děti. 

Program konference

Program Matejicek 2022 2

Setkání bude probíhat ve třech částech, odborné, vzpomínkové a neformální. Můžete se zúčastnit celého programu nebo jeho části. 

Představení jednotlivých řečníků

Srdečně zveme i na večerní posezení s pohoštěním pro všechny registrované hosty.
Celá akce se koná s laskavou podporou Nadace J&T a Iniciativy 8000důvodů, díky nimž mají účastníci akci zdarma.

Přihlášení na akci

Kapacita na odbornou část je naplněna, přihlásit se je možné na vzpomínkovou a večerní část. Přihlášení je možné přes formulář.

Pokud byste měli nějaké dotazy, obraťte se na naši kolegyni Veroniku Vlčkovou (mobil: 771 252 527, e-mail: produkce@hostcz.org).

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků