HoSt Home-Start ČR

Slovenská 1566/6 101 00 Praha 10 - Vinohrady 101 00 Praha, Czech Republic, Phone: +420 272 656 031
× CLOSE
×
Můj HOST

Your email has been sent

Are you sure you want to remove?

Nákupní košík

Total
0,00

Nákupní košík

Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Ulice a číslo domu
Město
Země
PSČ
Zadat poznámku pro prodejce
Total
0,00
Zpět
default
  • Nabízíme individuální psychoterapii dospělým (rodičům) a individuální psychoterapii dětem.
  • Psychoterapii nabízíme v Praze a Ostravě.
  • Dětská psychoterapie je bezplatná. Individuální psychoterapie dospělých je zpoplatněna.

Individuální psychoterapie pro děti:

Dětská terapie je dynamický proces mezi dítětem a terapeutem, ve kterém dítě prozkoumává svým vlastním tempem a svým vlastním přístupem ty minulé a současné události, které vědomě i nevědomě ovlivňují jeho život. Hlavním nástrojem je dialogický terapeutický vztah. Terapeut pomocí hry, pro dítě nejpřirozenější činnosti, podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní zdroje. Dítě si odžívá a zpracovává svá minulá či aktuální traumata.

Vnitřní zdroje samotného dítěte, aktivované vztahem s terapeutem, přinášejí růst a změny. Významným prvkem v terapii je využití herních a projektivních techniky, které terapeut využívá vzhledem k věku dítěte a jeho kognitivnímu a emocionálnímu vývoji, možnostem a schopnostem. Smysl hry a projektivních technik je vyrovnat se s nepříjemným zážitkem, odreagovat napětí, které vzniklo v minulosti či je aktuálně přítomné.

Služba pro děti bez omezení věku.

Individuální psychoterapie pro dospělé:

Rodičům chybí nebo je pro ně obtížný společensky přijatelný způsob komunikace a často se dostávají do konfliktů s okolím (rodina, rodina, sousedé, instituce apod.); nenaučili se dostatečně prosazovat své přání nebo vůli, podceňují se a trpí nízkým sebehodnocením, nechávají se snadno ovlivnit okolím a jejich vlastní rozhodování je oslabeno, cítí obrovskou vnitřní nepohodu, které nerozumí, ale kvůli které se nemohou soustředit na "život" a péči o své děti. Máme zkušenost, že pokud je rodič schopen náhledu na svou situaci a objektivního zhodnocení situace, je schopen vřelejšího přijetí sebe sama a svého dítěte. Zpevní se vztah mezi rodičem a dítětem. Emoce jsou více srozumitelné.

Psychoterapie je určená rodičům, kteří potřebují pomoc s pochopením a zpracováním tíživých nebo nutkavých pocitů. Příčiny některých obtíží vycházejí z nezpracovaných minulých zážitků či traumat, které ovlivňují jejich postoj k okolnímu světu, k sobě samým, ale především k blízkým osobám (rodičům, dětem).