HoSt Home-Start ČR

Slovenská 1566/6 101 00 Praha 10 - Vinohrady 101 00 Praha, Czech Republic, Phone: +420 272 656 031
× CLOSE
×
Můj HOST

Your email has been sent

Are you sure you want to remove?

Nákupní košík

Total
0,00

Nákupní košík

Total
0,00
Zpět
default

Centrum profesionální práce s rodinou kombinuje teoretické a vědecké metody a přístupy s přímou praxí v terénu. Tyto dvě oblasti jsou v podmínkách ČR většinou oddělené. Nabízíme zde prostor pro setkávání studentů a odborníků z praxe.

Studenti a akademičtí pracovníci budou mít přímý kontakt s prací v terénu – terénními sociálními pracovníky, dobrovolníky, terapeuty a pracovníky terapeuticko-edukativního programu.

Centrum je: platformou pro vědeckou spolupráci (pravidelné setkávání odborníků z oboru, realizování výzkumu) a mezinárodní a mezioborovou spolupráci z základnou pro praxe studentů (setkávání se studentskými skupinami, pořádání výběrových seminářů pro studenty, praxe apod.) z pořadatelem seminářů a  vzdělávání pro odborníky z praxe Centrum bylo založeno organizacemi CEKAS, z. ú. a HOST Home-Start ČR, z. ú. Projektovým a technickým zázemím centra je organizace CEKAS, která zajišťuje management a spolupráci s akademickými pracovišti.

Odborným zázemím centra je organizace HOST Home-Start ČR, z.ú.