KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

26447806 l
40391094 l
EU SPOLUFINANCOVANO Barevne
75354515 xl 1
2500 Stan se dobrovolnikem a daruj svuj cas CUT01
V roce 2024 realizujeme tyto projekty:

Projekt: Role prevence a zkvalitnění vyhledávání ohrožených dětí v rodinách v obtížných životních situacích

Registrační číslo: CZ.03.03.01/00/22_021/0001998
Období realizace: 1.5.2023 – 30.6.2024
Operační program Zaměstnanost plus, výzva 03_22_021 Inkubační fáze vývoje řešení (1)
Cílem projektu je zprostředkovat rodinám s dětmi srozumitelné a včasné informace o možnostech podpory s důrazem na prevenci a zmírnění negativního dopadu obtížných životních situací. Zmapujeme současnou realitu v organizaci a potřeby rodin, v rámci analýzy situace v regionálních pobočkách zapojíme návazné spolupracující organizace a poskytovatele. Navrhneme a otestujeme inovativní přístupy a způsoby efektivního sdílení a šíření informací o pomoci, která je pro cílovou skupinu dostupná.

Projekt má 4 klíčové aktivity, přičemž v rámci výstupů činností očekáváme v návaznosti na vytyčené oblasti pro inovace z výsledku mapování, že potenciálně je možné zaměřit se v rámci harmonogramu a rozsahu projektu na jednu z uvedených oblastí, které přispívají svým vlivem k dosažení cílů projektu:

* Na straně rodin s dětmi: Mám problém (jako rodič/pečující osoba) – vím, že si mohu říct o pomoc – kontaktuji HOST. Podporujeme vlastní sebevědomí a aktivity klienta/ rodiče (není pasivní příjemce pomoci). Mobilizujeme jeho připravenost říct si o pomoc v situaci, kdy se nedaří.
* Na straně HOSTu: Ve spolupráci se zájemcem dobře zmapujeme a vyhodnotíme situaci. Představíme a nabídneme mu vhodné služby – vlastní či služby návazných organizací.
* Na straně spolupracujících organizací v rámci CS: znají služby HOST a cíle podpory, jsou schopni dobře a vhodně navázat zájemce/ klienta.

Dílčí, konkrétní změny pak mohou mít podobu:
– navázání a udržení spolupráce s novými subjekty podporujícími stejnou cílovou skupinu v jiných oblastech jejich života
– změny v komunikační strategii HOSTu v oblasti získávání zájemců o službu
– změna vnitřních postupů (v oblasti jednání se zájemcem, řízení pracovníků přímé péče, apod.)

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků