KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

NOVINKY

Včasná péče má v ohrožených rodinách potenciál zlepšit kvalitu života

„První roky života dítěte jsou pro jeho dobrý vývoj zásadně důležité a zároveň hybatelem změn je právě vlastní rodina. Naší snahou je proto v této fázi přetnout začarovaný kruh “nešťastný rodič-nešťastné dítě”, vysvětluje princip práce organizace HOST Home-Start Kateřina Vápenková, ředitelka HOSTu. 

Nově jste členy Platformy pro včasnou péči. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli pro členství v Platformě?

Od začátku fungování HOSTu se zaměřujeme na práci s rodinou s alespoň jedním dítětem do 6 let věku. Význam členství v Platformě vidíme zejména v přístupu k informacím a novinkám v oblasti, která nás zajímá. Dále je to pro nás cenná příležitost potkat se multioborově s kolegy, se kterými nás pojí stejný zájem a cíle v rámci našich agend. Zároveň je pro nás zásadní společně, a tím pádem s větším dosahem, prosazovat změny v dané oblasti.

DOBRÝ SKUTEK KDYKOLI, TŘEBA TEĎ!

Podpořte jeden z těchto projektů:

• Rodinné poradenství a podporu
• Komunitní zapojení
• Terapeutické poradenství

#homestartcr