HoSt Home-Start ČR

Slovenská 1566/6 101 00 Praha 10 - Vinohrady 101 00 Praha, Czech Republic, Phone: +420 272 656 031
× CLOSE
×
Můj HOST

Your email has been sent

Are you sure you want to remove?

Nákupní košík

Total
0,00

Nákupní košík

Total
0,00
Zpět

„Každé dítě by mělo zažít štěstí, lásku a radost ve své rodině. Vstupujeme do rodin, které hledají cestu, jak toho dosáhnout. Prostřednictvím dobrovolnické a profesionální práce podporujeme zdravé vztahy a vznik bezpečného prostředí v rodině.“ Naše poslání

Nabízíme unikátní kombinaci služeb pro rodiny s dětmi do 6 let věku, které se ocitly v náročné životní situaci. Naším specifikem je práce s tzv. multi-problémovými rodinami ze sociálně slabého prostředí, včetně náročných případů, nad nimiž byl stanoven soudní dohled, a které nám jsou doporučovány odděleními sociálně právní ochrany dětí.

Tým našich sociálních pracovnic, terapeutek a dobrovolnic klade při provázení rodin důraz na individuální přístup, lidskost, profesionalitu a kreativitu.

Historie

Organizace vznikla v roce 2003 a od počátku ji provázelo nadšení a láska pro práci s dětmi a jejich rodinami. Inspirací nám byl a zůstává prof. Zdeněk Matějček, uznávaný dětský psycholog, který od počátku podporoval zejména naši myšlenku pomoci rodičům, kteří sami nezažili funkční a láskyplné prostředí. Nejsou proto připraveni rozvíjet základní citové potřeby svých vlastních dětí.

První služby byly poskytovány ve skromných podmínkách v propůjčeném prostoru psycholožky PhDr. Pavly Kuncové v Praze na Hájích. Za 18 let existence jsme své působení rozšířili z Prahy do regionů: Brno (2007), Liberec (2007-2017), Hradec Králové (2013) a Ostrava (2015).

Vize a hodnoty

Věříme, že jaké dětství připravíme našim dětem, takový bude svět.

Hrdě sdílíme principy a know-how s mateřskou organizací Home-Start Worldwide. Patříme mezi národní projekty realizované ve 22 zemích na 5 kontinentech. Významným pilířem našich služeb je dobrovolnictví založené na předávání dovedností více zkušeným na méně zkušeného rodiče. 

Systematicky vyhodnocujeme dopad našich služeb a přizpůsobujeme je zjištěným výsledkům. Vytváříme nové efektivní přístupy k práci cílené na pomoc dětem a rodinám v komplikovaných životních situacích a labilním psychickém stavu. Našimi autorskými metodami jsou např. terapeuticko-edukativní program, metoda Rodina hrou a do značné míry i asistované kontakty.

Jsme respektovaným odborníkem v oblasti práce se specifickým klientem v sociálně právní ochraně dětí (nemotivovaným, manipulativním, agresivním). Poskytujeme tedy služby, které jsou pevně zakotveny v systému péče o děti a rodiny v ČR (terénní sociální práce v režimu SPOD, sociálně aktivizační služba a psychoterapii). Vzhledem ke komplexnosti našich služeb je pro nás klíčová podpora našich zaměstnankyň i dobrovolnic. Velkou roli hraje týmová spolupráce, ale zároveň se soustředíme na podporu individuálních dovedností každé z nich.

Podporujeme rozšíření našich autorských metod k odborné veřejnosti, účastníme se společenských debat týkajících se profesionální péče o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a pořádáme veřejné akce. Společně s organizací CEKAS jsme založili Centrum profesionální práce s rodinou.

Kdo tvoří HOST

HOST čítá v průměru 20 zaměstnanců a 60 dobrovolnic. Zakladatelkou a ředitelkou organizace je Alžběta Candia Muňoz. Nejvyšším orgánem je správní rada s 5 letým funkčním obdobím.

  • Mgr. Lenka Philippová, předsedkyně
  • Petra Zelenková, Dis.
  • Mgr. Veronika Korčáková
  • Bc. Ilona Dohnalová
  • Mgr. Vlasta Spilková
  • Mgr. Klára Brázdová

Ředitelkou a statutárním zástupcem ústavu je:

Organizace byla založena ve spolkovém rejstříku vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/52 462/03-R v roce 2003. V roce 2016 byla transformována na zapsaný ústav a je vedena v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze, oddíl U 428.